سمپاش فرغونی تبریز موجب آفت و پوسیدگی گیاهان شد

برای پخش سریع و کارآمد محصولات گیاهی، سمپاش فرغونی تبریز کشاورزی راه حل ضروری برای هر کشاورز است. کار اپراتور را با درمان سریع مناطق زراعی بزرگ تسهیل می کند.

سمپاش فرغونی تبریز کشاورزی چه برای از بین بردن آفات، مبارزه با بیماری ها و یا تهیه دوز کود باشد، امکان درمان سریع و دقیق را فراهم می کند. سمپاشی محصولات به مبارزه سریع با بیماری ها، حملات حشرات و علف های هرز کمک می کند.

چه برای زمین های تاکستان، درختکاری یا باغبانی، محدوده تولید کنندگان برای پوشش همه نیازها طراحی شده است. در میان بسیاری از تجهیزات کشاورزی موجود، سمپاش کشاورزی یکی از ضروریات است.

به لطف افزودن آب در مخزن خود، تجهیزات سمپاش فرغونی تبریز کشاورزی محصولات مایع را با دوزهای توصیه شده تولید می کنند.

تیمار اسپری توزیع کود را با توزیع یکنواخت تسهیل می کند. این ماشین کشاورزی در زمینه درختکاری، محصولات زراعی و محصولات شراب استفاده می شود. تجهیزات اولیه واقعی، سمپاش برای کشاورزی مدرن ضروری است.

سمپاش

با سمپاش کشاورزی می توان با فشار ثابت محصولات گیاهی مختلف مانند:

  • حشره کش ها
  • قارچ کش ها
  • کود مایع
  • علفکشها
  • کنه کش ها

با این حال، اگر سمپاش کشاورزی برای عملکرد یک مزرعه یا برای نگهداری یک کمپ یا زمین گلف ضروری باشد، استفاده از آن تنظیم می شود.

بنابراین، سمپاشی در زمانی که باد با سرعت بیش از 19 کیلومتر در ساعت می وزد ممنوع است. فراتر از آن، اسپری ممکن است بر قسمت تحت درمان غلبه کند. بنابراین آب و هوا عامل مهمی برای استفاده از آن است.

هنگامی که باید از تجهیزات سمپاشی کشاورزی استفاده شود، خطر بارندگی در روزهای بعد باید در نظر گرفته شود. خطر رواناب در روزهای بارانی قابل توجه است و اثربخشی اسپری درمانی را به خطر می اندازد.

بسته به محصولی که باید درمان شود، انواع مختلفی از سمپاش ها وجود دارد. این تنوع این امکان را فراهم می کند که یک سمپاش متناسب با کاربری که فرد می خواهد از آن استفاده کند.