استفاده از کفش کشتی نایک موجب ترمیم شکستگی پای کودکان می شود

پوشیدن کفش کشتی نایک مناسب برای تمرین در ورزش بسیار مهم است و کشتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. من در یک سالن ورزشی MMA گرا تمرین می کنم، بنابراین با شرکای تمرینی خود با سابقه کشتی صحبت کردم تا در مورد نحوه بازی کفش ها در کشتی بازخورد دریافت کنم.

پوشیدن کفش کشتی نایک هم در تمرین و هم در مسابقات الزامی است. کفش های کشتی باعث افزایش چسبندگی و کشش می شوند که به اجرای تکنیک ها و حرکات کشتی کمک می کند. آنها همچنین در حمایت از مچ پا و کاهش آسیب نقش دارند.

اکنون که می دانیم کفش کشتی نایک برای تمرین موثر مورد نیاز هستند، بیایید جزئیات بیشتری را در مورد دلایل این موضوع و همچنین چگونگی تغییر هنجارهای تمرین در کفش های کشتی با ادغام کشتی در تمرین برای ورزش های مجاور مانند BJJ و MMA.

آیا در تمرینات کشتی کفش می پوشید؟

برای تمرینات کشتی که فقط مختص کشتی به عنوان یک ورزش رزمی است، پوشیدن کفش معمول است. این به تقلید از محیط مسابقات کشتی در همه سطوح کمک می کند و ورزشکاران باید در کفش های کشتی تمرین کنند تا مطمئن شوند که مهارت های آنها به محیط رقابتی تبدیل می شود.

کفش

برای یک کفش کشتی نایک ، من از کیفیت این کفش ها بسیار راضی بودم و آنها را بادوام، راحت و با ارزش می دانم.

اگر می خواهید بیشتر بدانید که چه چیز دیگری را در کنار کفش های کشتی خود در تمرینات کشتی می پوشید، ببینید در تمرین کشتی چه باید بپوشم؟

آیا با کفش های کشتی جوراب می پوشید؟

شما باید زیر کفش های کشتی خود جوراب بپوشید. نه تنها به کنترل بوی داخل کفش کمک می کند، بلکه بهداشتی تر است. علاوه بر این، بسیاری از کشتی گیران دوست دارند جوراب های جالب و کفش های کشتی رنگارنگ بپوشند، زیرا این بخشی از فرهنگ کشتی در بسیاری از مکان ها است.

پوشیدن کفش های کشتی برای آموزش کشتی در MMA

از آنجایی که MMA با پای برهنه انجام می شود، هر تمرین کشتی که با هدف رقابت یا ایجاد مهارت برای یک محیط ورزشی رزمی MMA انجام می دهید باید با پای برهنه انجام شود. تمرین تکنیک های کشتی در شرایطی که امکان انتقال مهارت بالا به محیط MMA را فراهم می کند، کلیدی است.