استفاده از دستگیره کابینت شیک در تولید پراید 500 میلیونی!

اندازه گیری فاصله بین دو محور برای دستگیره‌های کاربردی طراحی شده‌اند، زمانی که انتظار می‌رود کاربرد آن‌ها بر روی سینه‌های به خصوص حجیم یا سنگین باشد، مهم هستند.

در واقع یک  دستگیره کابینت شیک و ساده برای باز کردن یک کشو بزرگ نامناسب خواهد بود و منجر به بسته شدن کشو و خطر باقی ماندن خود دستگیره در دست در تلاش برای باز کردن آن می شود .

در مورد کشوهای بزرگ توصیه می شود شامل دو دسته یا یک دسته مقاوم بزرگ باشد، این انتخاب به وضوح به اندازه و وزن کشو بستگی دارد.

با هر مدلی که بخواهید کابینت خود را تکمیل کنید، فاصله بین مرکزها به هیچ وجه وزن دسته را جریمه نمی کند و می توانید خیال خود را آزاد کنید.

شما این فرصت را خواهید داشت که با یک سبک گذشته و غیر مد بسته شده و کابینت پایه را تغییر دهید و شکل و زیبایی جدیدی به آن ببخشید.

به عنوان مثال، دستگیره هایی با هر طولی را می توان روی درهای کمد نصب کرد.

دستگیره های باریک به خصوص چشم نواز هستند و موارد ضروری که در تصویر نشان داده شده است.

بنابراین برای تغییر ظاهر یک کابینت و اثاثیه، دانستن فاصله بین دو سوراخ کافی است.

خانه ای زیبا و آراسته از جزییات به چشم می خورد و اگر می خواهید نتیجه ارزشی به دست آورید، حتی جزییات را باید تا حد کمال مطالعه کرد.

شما می توانید کابینت فوق العاده ای داشته باشید، اما اگر دستگیره ها و دستگیره ها مناسب نباشند، کل آن تأثیر منفی می گذارد.

چگونه آنها را انتخاب کنیم؟ چگونه آنها را مطابقت دهیم؟ انتخاب کمتر از آن چیزی است که ممکن است تصور شود، فقط چند نکته ساده را در نظر داشته باشید.

دستگیره های کابینت عمدتاً در کشوها و دستگیره ها در درب کابینت استفاده می شود.